За нас

OMNI CARE

„Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър“ е независима и доброволна неправителствена организация, чиято цел е осигуряване на професионална защита на правата и законните интереси на пострадалите при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки, посредством организаторска, консултантска, образователна, информационна, изследователска и превантивна дейност.

Нашите цели

  • създаване и развитие на подкрепяща среда, която дава възможност на всеки пострадал при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки да реализира своите права;
  • подпомагане възстановяването на пострадалите при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки и нормалната им реинтеграция в обществото;
  • работа със съответните държавни органи за усъвършенстване на законодателството в областта на движението по пътищата, пътната култура и грамотност, както и в областта на трудовата дисциплина и правилата за безопасност на труда;
  • подпомагане пострадалите при получаване на парично обезщетение.

За осъществяването на основните си цели, Асоциацията участва активно в обсъждането и решаването на проблеми, касаещи безопасността на движението и условията на труд, като в тази си дейност партнира успешно с множество правителствени и неправителствени структури.

 

Устав на Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър