Дейности

Омни Кеър

„Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър“ в стремежа си да бъде максимално полезна, осигурява следните услуги, за които пострадалите НЕ трябва да инвестират свои финансови, материални или други средства.

„Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър“ Ви предлага напълно безплатна и компетентна консултация.

Ако желаете да получите информация относно:

 1. Настъпило ПТП или трудова злополука с Вас или Ваш близък;
 2. Какви са правата Ви като пострадал в ПТП или трудова злополука;
 3. Можете ли да получите обезщетение и какви са законовите стъпки;

Не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0899 70 13 13 или на email: office@omnicare.bg

Пълна правна защита, включваща осигуряването на специализиран адвокат, който да съветва, консултира и да запознае пострадалия и/или неговите близки с нормативната уредба и други юридически въпроси във връзка със злополуката. Екипът ни от юристи е специализиран в сферата на застрахователното право и усилията ни са насочени към адекватна правна защита на пострадалите и осигуряване на максимално високо парично обезщетение в най-кратки срокове. Омни Кеър поема всичките разноски за адвокатски услуги на пострадалите, за целия период на водене на делата, гарантирайки достъпна и първокласна юридическа помощ на всеки нуждаещ се.

Нашите адвокати защитават законните права и интереси на всички пострадали, които ни ангажират на всеки етап от делата им и пред всички инстанции:

 • пред органите на МВР (КАТ, разследващи полицаи, дознатели и др.)
 • пред органите на Прокуратурата във връзка с образуваните наказателни дела;
 • пред всички инстанции на съдилищата в цялата страна;
 • пред всички застрахователни компании, във връзка с осигуряване на доброволно плащане на застрахователни обезщетения;
 • пред Гаранционния фонд и Национално бюро на българските автомобилни застрахователи;
 • пред всички други правителствени и неправителствени организации по повод реализацията и защитата на правата и интересите на пострадалите;

Покриване на медицинските разходи на пострадалите – в зависимост от всеки конкретен случай, асоциацията подпомага пострадалите като покрива частично или изцяло направените от тях разходи за медикаменти, протези, импланти или други разходи за възстановяване на здравето;

Асоциация Omni Care осигурява безплатно всички необходими консумативи:

 • инвалидни колички;
 • патерици, шини, проходилки;
 • лекарства и медикаменти;
 • протези, импланти и други

Безплатна рехабилитация – асоциацията работи в партньорство с професионални рехабилитатори и медицински/консултативни центрове, които работят за възстановяването на пострадалите в зависимост от сложността и сериозността на уврежданията;

Много често, един от неблагоприятните резултати след настъпване на ПТП или трудова злополука, е получаване на психически травми. Стресът и емоционалната нестабилност могат да бъдат по-опасни дори от физическите наранявания. Затова „Omni Care“ предлага на пострадалите и техните близки, консултации и работа с професионални психолози, които се грижат за психическото и емоционалното им здраве.

Съдействаме за осигуряване на полагащото се финансово обезщетение според характера и тежестта на нараняванията – „ОмниКеър“ партнира с едни от най-добрите застрахователни адвокати, които съдействат за осигуряването на защита и финансови обезщетения пред застрахователи и съдебни инстанции. Асоциацията спомага за присъждането на максималната полагаща се сума на пострадалия и то в максимално кратък срок.

Съдебните дела със застрахователните компании винаги са трудни, бавни и свързани с големи разходи. Затова „Omni Care“ поема разходите на пострадалите свързани с воденето на съдебните дела на всички инстанции, помагайки за осигуряване на максимално високо полагащо се обезщетение.