Стани наш партньор

Ако желаете да станете партньор на

„Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Omni Care“,

моля свържете се с нас на посочения телефон или имейл!