ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Често задавани въпроси

Ако не намирате отговорите на въпросите, които Ви интересуват,

не се колебайте да се свържете с нас, за да получите подробна, професионална и безплатна консултация!

Какво може да ми предложи "Omni Care", ако съм пострадал?

Ако се доверите на Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър, ние:

 • Ще Ви предоставим най-правилния и адекватен съвет по телефон, имейл или друг удобен за Вас начин за комуникация;
 • Ще уредим среща в удобно за Вас време и място и ще получите напълно БЕЗПЛАТНА консултация и разясняване на правата Ви като пострадал;
 • Ще Ви предложим най-подходящия според спецификата на Вашия случай адвокат, който да защити интересите ви;
 • Ще Ви съдействаме за защита във всички фази на производството /досъдебна и съдебна/, за да може виновният да получи заслужено наказание;
 • Ще Ви съдействаме за завеждане на претенция пред застраховател / Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/,за да получите справедливо обезщетение;
 • Ще Ви държим напълно информирани за хода на събитията по Вашия случай;
 • Ще направим максималното, за да Ви помогнем да се справите със неприятната ситуация

Кои са важните спешни телефони в България?

ЕДИНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ112

Бърза помощ – 150

Полиция – 166

КАТ – Автопроизшествия – 165

Пожарна безопасност – 160

Пътна помощ на СБА – 02 911 46

Телефон на “Пирогов – 9154411

Планинска спасителна служба – 963 2000

Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Omni Care – 0888 99 78 49

Какво да правя, ако участвам в ПТП?

 • най-важното е да останете спокойни и да не се поддавате на емоции;
 • уверете се, че няма пострадали;
 • обадете се на Националния телефон 112 и съобщете за ПТП-то, като следвате точно дадените ви указания

Важно е да съобщите точното ви местоположение, има ли пострадали и нужна ли е медицинска помощ, също автомобилите в движение ли са. По това се подразбира, че е станало леко ПТП и автомобилите могат да се придвижват на собствен ход без да са опасни за другите участници в движението.

В кои случаи се попълва двустранно констативен протокол за ПТП?

Двустранно констативен протокол се попълва, когато са налице следните условия:

 • Няма пострадали лица;
 • В ПТП участват само две превозни средства;
 • Няма увредено друго имущество освен двете превозни средства;
 • Между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
 • И двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
 • И двамата водачи не са употребили алкохол или други упойващи вещества.

Във всички останали случаи извън упоменатите се изисква протокол за ПТП от компетентните органи на МВР – КАТ.

Какви вреди покрива застраховката „Гражданска отговорност“?

 • Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;
 • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание
 •  Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП

Давностният срок, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател е:

 • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“
 • 3 години по застраховка „Злополука“

* срокът тече от датата на настъпване на ПТП

Какво да направя, ако съм пострадал при ПТП през последните 5 години?

Ако сте пострадал в следствие на ПТП през последните 5 години, най-важното, което трябва да направите е :

 1. Да се свържете с нас по телефона или мейл;
 2. Да се срещнете с наш представител на удобно за Вас място и време, за да получите безплатна консултация и да Ви свържем с най-подходящия за Вашия случай адвокат;
 3. Да се доверите на Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Omni Care

Какво да правя при трудова злополука?

 • След като сте уведомени за злополуката, първото което трябва да се направи е да се предприемат мерки за оказване на първа долекарска помощ, транспортиране на пострадалия до болнично заведение или извикване на бърза помощ. В същото време трябва да бъде обезопасено мястото на злополуката – с ограничаване на достъпа на лица.
 • Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да се обадите веднага и в полицията (можете да използвате тел. 112), в териториалното поделение на НОИ и в инспекция по труда.

Пострадах при трудова злополука, какво следва?

1. Да бъде установена неработоспособността Ви, както и причинната връзка между нея и конкретната злополука, което става чрез:

 • Болничен лист – за временна неработоспособност (когато се очаква да се възстановите от злополуката), издаден от лекуващия Ви лекар или зъболекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) след клиничен преглед.
 • Експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК – за трайна неработоспособност: невъзможността Ви да полагате труд не се очаква да бъде преодоляна.
 • При смърт, тя се установява от лекаря чрез съобщение за смърт, въз основа на което органите по гражданска регистрация в рамките на 48 часа издават удостоверение за смърт.

2. Злополуката да бъде декларирана пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)

 • Работодателят Ви има задължението в 3-дневен срок от настъпването на злополуката да я декларира пред определеното териториално поделение на НОИ. (За настъпване на злополуката се счита НЕ денят, в който реално се е случила, а денят, в който са се проявили последиците от нея. Ако работодателят Ви не извърши това в този 3-дневен срок, Вие или Вашите близки можете да декларирате злополуката, но най-късно до една година от настъпването й. Това става посредством Декларация за трудова злополука.  

Има ли давност и колко е тя, ако съм пострадал при трудова злополука?

Да, има давност, ако инцидентът се е случил до 3 години, Вие имате правно основание да повдигнете иск за обезщетение.

Кога работодателят дължи обезщетение при трудова злополука?

Работодателят отговаря имуществено за настъпилите вреди от трудова злополука или професионална болест, когато злополуката е станала:

 • при или по повод възложена работа;
 • при работа извършена без нареждане, но в полза на работодателя;
 • по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място;
 • по време на почивка прекарана в предприятието;

Работодателят отговаря независимо дали работникът, работодателят или друг негов служител имат вина за настъпването на злополуката.