Нуждаете се от помощ при

пътна или трудова злополука?

осигуряваме специализиран адвокат

покриваме частично или изцяло направените разходи

работим с професионални рехабилитатори

съдействаме за финансово обезщетение

Omni Care

Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки

„Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки – Омни Кеър“ е независима и доброволна неправителствена организация, чиято цел е осигуряване на ПРОФЕСИОНАЛНА защита на правата и законните интереси на пострадалите при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки, посредством организаторска, консултантска, образователна, информационна, изследователска и превантивна дейност.

Основната задача на „Омни Кеър“ е подпомагането на пострадали при ПТП и трудови злополуки лица и техни близки, както и взаимодействие с държавни органи, институции и нестопански организации с оглед намаляване и предотвратяване на пътно-транспортните произшествия и трудовите злополуки. Асоциацията участва активно в обсъждането и решаването на проблеми, касаещи безопасността на движението и условията на труд, като в тази си дейност партнира успешно с множество правителствени и неправителствени структури.